Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 245/ATTP-HCTH 03/07/2023 245/ATTP-HCTH
2 164/BC-ATTP 09/05/2023 BÁO CÁO NHANH
Kết quả điều tra ban đầu ngộ độc ngày 09/5/2023 tại
Trường mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
3 38/QĐ-ATTP 04/04/2023 38/QĐ-ATTP
4 71/ATTP-NV 23/02/2023 71/ATTP-NV
5 4316/SYT-NVY 27/10/2022 Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc và thực hiện chế độ báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm
6 309/ATTP-NV 26/07/2022 V/v thông báo về tạm dừng lưu thông hàng hóa
7 245/ATTP-SP 10/07/2022 Về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩmsố : 2843/2022/ĐKSP cấp ngày 02/5/2022 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro bổ phổi xuyên tâm liên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông Dương có địa chỉ tại Nhà số 04 Lô 14 Khu Dịch vụ Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội công bố và do Nhà máyGMP–Công ty Cổ phần Dược phẩm Western Pharma, địa chỉ: Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội sản xuất.
8 110/QĐ-ATTP 06/07/2022 Quyết Định : về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II và 6 tháng đâù năm 2022 của Chi cục An toàn VSTP tỉnh Nghệ An.
9 279/BC-ATTP.TTra 06/07/2022 Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tháng 6 năm 2022 (từ 08/6 đến 07/7/2022)
10 233/QĐ-ATTP 05/07/2022 Quyết Định : Về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
11 1422/ATTp-NĐTP 05/07/2022 Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên
12 238/BC-ATTP 14/06/2022 Báo cáo số liệu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện do ngành Y tế quản lý Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13 83/QĐ-ATTP 22/05/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An
Số ký hiệu:
14 81/QĐ-ATTP 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An
15 993/ATTP-PCTTR 18/05/2022 kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm
16 75/QĐ-ATTP 15/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh lý tài sản tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An năm 2022 Số ký hiệu:
17 48/QĐ-ATTP 06/04/2022 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh Nghệ An
18 47/QĐ-ATTP 06/04/2022 Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
19 28/tb-attp 19/01/2022 về việc điều chỉnh thời gian tham gia báo giá gói thầu: Thuê xe phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An năm 2022
20 14/attp-hcth 11/01/2022 THÔNG BÁO: Về việc tham gia báo giá gói thầu: Thuê xe phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An năm 2022
21 NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP 08/12/2021 NGHỊ ĐỊNH 111/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA
22 467/TB-ATTP 01/12/2021 Về việc tham gia báo giá gói thầu: In tài quản lý an toàn thực phẩm (dành cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An năm 2021
23 362/HD-ATTP.NV 27/09/2021 Hướng dẫn thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” và “Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24 325/ATTP-NV 26/08/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về QCĐP 01:2021/NA liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25 25/2021/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết Định : về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26 67/2021/TT-BTC 04/08/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
27 12/2021/QĐ-UBND 29/06/2021 uyết định ban hành Quy chuẫn kĩ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28 70/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
29 11/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 Quyết định Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30 599/TB-ATTP 30/12/2020 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thanh lý tài sản xe ô tô phục vụ công tác chung biển số 37A-006.12 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An
31 588/TB-ATTP 23/12/2020 THÔNG BÁO: Về việc tham gia báo giá thực hiện gói thầu di chuyển trụ sở tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An
32 518/HD-ATTP 17/11/2020 Hướng Dẫn : Quy trình và điều kiện áp dụng trong công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với '' Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống'' và Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng '' t
33 495/ATTP-NV 27/10/2020 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể thuộc các cơ sở khám chữa bệnh
34 126/QĐ-ATTP 07/10/2020 Quyết định về việc Công khai tài chính Quý III năm 2020
35 : 445/GM-ATTP 29/09/2020 Giấy Mời : Tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và Bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Vinh năm 2020
36 445/GM-ATTP 29/09/2020 Giấy Mời : Tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và Bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Vinh năm 2020
37 442/GM-ATTP 29/09/2020 GấyMời : Tham dự Hội Nghị phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở xây dựng Mô hình điển hình tiên tiến và mô hình điểm '' Bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn đủ điều kiện an toàn thực phẩm ''năm 2020
38 438/ATTP-NV 29/09/2020 thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
39 446/BC-ATTP 29/09/2020 Số ký hiệu: 446/BC-ATTP
40 437/ATTP-NV 22/09/2020 Thông báo các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực và gần hết hiệu lực
41 438/ATTP-NV 22/09/2020 V/v thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩ
42 418/ATTP-NV 07/09/2020 Tăng cường bảo đảm an toàn tại trường học
43 1955/ATTP – NĐTT 28/08/2020 công văn số 1955/ATTP – NĐTT ngày 29/8/2020 về việc Xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm
44 395/KL-ATTP.TTr 29/07/2020 Tăng cường kiểm soát hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế
45 340/ATTP-NV 22/07/2020 ăng cường công tác quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền, nước đá dùng cho chế biến thực phẩm
46 345/ATTP-NV 22/07/2020 Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong kỳ thi THPT
47 327/ATTP-NV 22/07/2020 Vv thông báo cơ sở nước uống đóng chai tạm dừng hoạt động
48 346/ATTP-NV 22/07/2020 Về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm
49 320/ATTP-NV 08/07/2020 Về việc kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo Forte with coenzyme-Q10
50 258/TB-ATTP 03/06/2020 THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia báo giá gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị xây dựng thí điểm mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,467
  • Tháng hiện tại3,923
  • Tổng lượt truy cập4,877,586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây