QUY CHẾ, THỂ LỆ Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý năm 2023"  trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An

Thứ tư - 15/11/2023 03:48 826 0
I. Đối tượng dự thi và thí sinh hợp lệ:
1. Đối tượng dự thi:
- Đối tượng dự thi có tích chất bắt buộc: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý.
- Đối tượng khuyến khích tham gia cuộc thi: Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang học, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2. Thí sinh hợp lệ:
- Thí sinh hợp lệ để tham gia cuộc thi: là thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin mà Ban tổ chức yêu cầu khi đăng ký tham gia cuộc thi.
- Thí sinh hợp lệ để nhận giải thưởng: Thí sinh đạt giải thưởng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình là thí sinh đã tham dự bài thi trên hệ thống phần mềm thi trực tuyến, cụ thể: Thông tin người nhận giải thưởng phải trùng khớp với thông tin thí sinh đã khai khi đăng ký thành viên làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, … và các giấy tờ chứng minh đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trường hợp thí sinh đến nhận giải thưởng không chứng minh được mình là thí sinh đã tham gia làm bài thi thì Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải thưởng.
Trường hợp bản thân thí sinh đạt giải không tới để nhận giải được thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay, người nhận thay phải xuất trình các giấy tờ của người đạt giải để chứng minh người đạt giải là thí sinh đạt giải do Ban tổ chức công bố, có Giấy ủy quyền của người đạt giải. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị người đạt giải hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.
II. Hình thức thi:
- Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý trực tuyến năm 2023” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An diễn ra trong 03 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 01 lần.
- Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An tại địa chỉ (https://nghean.gov.vn) hoặc vào Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ (https://yte.nghean.gov.vn) hoặc vào Cổng thông tin điện tử Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An tại địa chỉ (https://antoanthucphamnghean.gov.vn) => vào mục "Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023". Hoặc vào địa chỉ https://atvstp.nghean.gov.vn) => Đăng ký tài khoản theo hướng dẫn và làm bài thi.
- Tổ chức trong 03 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 01 lần.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ đăng tải Bộ câu hỏi và đáp án lên chuyên mục cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý trực tuyến năm 2023” trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Cổng thông tin điện tử Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An trước ngày thi để công dân có tư liệu nghiên cứu trước khi làm bài thi (đề thi hàng tuần sẽ được lấy từ Bộ câu hỏi này).
1. Cách thức thi:
- Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 15 câu hỏi trong Bộ câu hỏi để người dự thi trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 03 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng, mỗi câu tương đương 01 (một) điểm. Đồng thời thí sinh phải trả lời thêm một câu hỏi phụ “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.
- Thời gian làm bài của thí sinh là 20 phút.
- Thí sinh dự thi tiến hành các bước dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban tổ chức:
- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử  tỉnh Nghệ An (www.nghean.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (https://yte.nghean.gov.vn), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An vào chuyên mục "Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý trực tuyến năm 2023” hoặc truy cập vào địa chỉ (https://atvstp.nghean.gov.vn)
- Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm:
+ Các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ gồm: Tên truy cập, mật khẩu, họ và tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc.
+ Các thông tin không bắt buộc gồm: Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, Email.
Mỗi tài khoản dự thi được sử dụng trong cả cuộc thi. Nếu muốn đăng ký tài khoản khác, thí sinh lặp lại Bước 2, nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở mục “Tên truy cập” để tránh trùng lặp với tài khoản đã đăng ký, các mục khác (mật khẩu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc…) thì nên giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông tin thí sinh. Khuyến khích mỗi thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản dự thi để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả thi.
- Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thi sinh trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án Ban tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án khác và bấm vào nút “Lưu đáp án”.
- Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.
- Bước 5: Kết thúc bài thi: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thì, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của  thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban tổ chức.
Trường hợp thí sinh không bấm nút "Kết thúc bài thi" thì khi hết thời gian làm bài (20 phút), kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban tổ chức.
Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài (20 phút) thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).
2. Số lần dự thi và căn cứ xét thưởng:
- Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi. (Khuyến khích thí sinh tham gia thi nhiều lần để nắm chắc các quy định của pháp luật về kiến thức an toàn thực phẩm).
- Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:
+ Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải Nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải Nhì,  giải Ba và giải Khuyến khích.
+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 02 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.
+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 02 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban tổ chức sớm hơn trong tuần thi đó sẽ là người đạt giải.
+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 02 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban tổ chức thì Ban tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng).
- Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong một tuần thi không không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu chính xác do hệ thống trích xuất.
- Trong quá trình thi, nếu Ban tổ chức phát hiện được người dự thi có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ có sự gian lận trong việc tham gia cuộc thi (sử dụng các công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin để gian lận, can thiệp, tác động vào kết quả thi) thì Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh, nếu kết quả xác minh đúng hoặc người được xác minh không phối hợp để xác minh thì Ban tổ chức sẽ loại kết quả thi của người dự thi khỏi hệ thống.
- Nếu phát hiện thí sinh đạt giải có gian lận trong quá trình thi (có người thi thay, thi hộ hoặc thi thay, thi hộ người khác; sử dụng các công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin để gian lận…) thì Ban tổ chức không công nhận đạt giải.
3. Thời gian thi:
- Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu từ 08h00’ ngày 20/11/2023 (thứ 2) và kết thúc vào 08h00’ 11/12/2023 (thứ 2).
- Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần được tính từ 08h00’ thứ Hai tuần này và kết thúc vào 08h00’ thứ Hai tuần kế tiếp (thời gian máy chủ của Ban tổ chức nhận bài thi và chốt thời gian kết thúc nhận bài thi của từng tuần).
III. Giải thưởng cuộc thi:
  1. Giải cá nhân
  Cuộc thi diễn ra trong 03 tuần, mỗi tuần có 11 giải thưởng, bao gồm:
  - 01 Giải nhất: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng.
  - 02 Giải nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng.
  - 03 Giải ba: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền thưởng 700.000 đồng.
  - 04 Giải khuyến khích:  Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền thưởng 400.000 đồng.
  2. Giải tập thể:
  - Giải thi tuần: Có 03 giải, mỗi tuần 01 giải.
  - Kết thúc mỗi tuần thi, Ban tổ chức sẽ quyết định 01 đơn vị đạt Giải thi tuần cuộc thi. Giải thi tuần dành đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều; Tỷ lệ % người trong đơn vị dự thi cao; Có nhiều lượt thi đạt điểm cao (tính số bài thi từ 10 trở lên)
  - Giải thi tuần được tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 (một triệu) đồng/giải. Mỗi đơn vị chỉ được xét đạt giải thi tuần 1 lần trong 03 tuần thi.
3. Khen thưởng:
Kết thúc cuộc thi, xét thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.
IV. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả cuộc thi:
- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Ban tổ chức công bố kết quả trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, nếu cá nhân dự thi, tổ chức (đối với giải tập thể) có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết. Cụ thể: Liên hệ ông Phạm Ngọc Quy Điện thoại: 0946258335; Thời gian liên hệ trong giờ hành chính.
- Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
V. Thông báo kết quả và trao thưởng:
- Ban tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng.
- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An chậm nhất 02 (hai) ngày kể từ khi kết thúc tuần thi. Trong trường hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi, gian lận trong làm bài thi … thì thời gian công bố kết quả có thể kéo dài tối đa 07 (bảy) ngày.
- Sau 03 tuần tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tham mưu Sở Y tế Nghệ An tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho những cá nhân và tập thể đạt giải. Lịch tổng kết và trao giải sẽ được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế và thông báo trực tiếp cho người đạt giải qua điện thoại (hoặc thư điện tử hoặc thư thường qua dịch vụ bưu chính).
- Đối với những thí sinh (người được ủy quyền) ở xa về nhận giải, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào quãng đường để hỗ trợ tiền vé xe đi - về và tiền lưu trú, cụ thể:
+ Thí sinh ở cách nơi nhận giải từ 20km trở lên thì được xét hỗ trợ tiền xe đi và về, mỗi km hỗ trợ 1.000 đồng (Một nghìn đồng).
+ Thí sinh ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong về nhận giải được hỗ trợ số tiền lưu trú là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).
- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu thí sinh không tới nhận giải, Sở Y tế Nghệ An sẽ gửi Giấy chứng nhận, tiền thưởng cho thí sinh qua đường bưu điện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,364
  • Tháng hiện tại22,517
  • Tổng lượt truy cập5,116,961
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây